Hypocorisms of personal Muslim names in Podgorica Cover Image
  • Price 5.00 €

Hipokoristici od ličnih muslimanskih imena u Podgorici
Hypocorisms of personal Muslim names in Podgorica

Author(s): Alija Nametak
Subject(s): South Slavic Languages
Published by: Almanah
Keywords: Hypocorisms; Podgorica; personal Muslim names;

Summary/Abstract: Podgorički muslimani prave hipokoristike od ličnih imena drukčije od muslimana Hrvata i Srba u našoj državi. Dok npr. u Bosni muslimansko ime Mehmed u hip. obliku glasi Meho, Hasan – Haso, Husein – Huso, Jusuf – Juso (u Bos. Krajini: Hase ili Huse, u Gacku Jusuf – Juka, Tahir –Tale ili Tajko) skraćujući ime na kraju i dajući mu obični hip. završetak kao i katolici i pravoslavni (od Ivan Ivo, od Jovan Jovo, od Matija Mate, od Juraj Jure), dotle Podgoričani kod svojih hip. oblika ličnih imena odbacuju najčešće prvi slog, a završeci imena su im jednaki onima Bošnjaka. To vrijedi uglavnom za ona muslimanska imena, porijeklom arapska (ili, kako bi u Podgorici rekli, arapačka), koja su se samo u starija vremena nadijevala, dok se od novijih vremena, koja su došla s nizamom (turskom redovnom vojskom) u polovini prošlog vijeka, prave hip. Oblici kao i kod ostalih imena bilo muslimanskih bilo kršćanskih.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 50
  • Page Range: 59-61
  • Page Count: 3
  • Language: Bosnian