Instruments Supporting the Cooperative Banking Sector in the Practice of Selected
Deposit Guarantee Schemes Cover Image

Instrumenty wspierające sektor banków spółdzielczych w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów
Instruments Supporting the Cooperative Banking Sector in the Practice of Selected Deposit Guarantee Schemes

Author(s): Łukasz Szewczyk
Subject(s): Economy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: deposit guarantee schemes;cooperative banks;financial stability

Summary/Abstract: Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest problem instrumentów stosowanych przez systemy gwarancyjne, mających na celu wspieranie sektora banków spółdzielczych, który powszechnie jest uważany za ważny element systemu finansowego ze względu na rolę, jaką pełni w finansowaniu gospodarki realnej. Celem opracowania jest identyfikacja rozwiązań, jakie w zakresie wspierania banków spółdzielczych stosują wybrane systemy gwarantowania depozytów. Badaniem zostały objęte trzy systemy: polski, japoński i niemiecki.

  • Issue Year: L/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 487-495
  • Page Count: 9
  • Language: Polish