Financial Literacy as One of Retirement Planning Determinants Cover Image

Wiedza finansowa jako jedna z determinant długoterminowego planowania finansowego
Financial Literacy as One of Retirement Planning Determinants

Author(s): Magdalena Swacha-Lech
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: financial literacy;financial decisions;retirement planning;retirement savings

Summary/Abstract: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu wiedzy finansowej na skłonność jednostek do długoterminowego planowania finansów osobistych, postrzeganego jako warunek niezbędny do skutecznego gromadzenia oszczędności emerytalnych. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań w tym obszarze przeprowadzonych przez naukowców w ośmiu wybranych państwach świata. Praca uwypukla potrzebę edukacji w zakresie oszczędzania, w tym zwłaszcza w obszarze długoterminowego planowania i zarządzania finansami osobistymi w długim okresie. Na tym tle autorka dokonała próby określenia zespołu warunków i czynników determinujących skuteczną edukację w odniesieniu do analizowanego zagadnienia.

  • Issue Year: L/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 477-485
  • Page Count: 9
  • Language: Polish