Selected Problems of the Effectiveness of Public Funds on the Basis of the Regional Branch Offices
of the National Health Fund Cover Image

Wybrane problemy oceny efektywności funduszy publicznych na podstawie Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
Selected Problems of the Effectiveness of Public Funds on the Basis of the Regional Branch Offices of the National Health Fund

Author(s): Sebastian Susmarski
Subject(s): Economy, National Economy, Public Finances
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: National Health Fund;financial policy;efficiency;effectiveness;special purpose funds

Summary/Abstract: Publiczne fundusze celowe mają istotne znaczenie dla gospodarki. Szczególną rolę pełnią te związane z różnymi formami ubezpieczeniowymi – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Z uwagi na fakt, iż gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych nie podlega rygorom charakterystycznym dla gospodarki budżetowej, szczególnego znaczenia nabiera ocena jej skuteczności i efektywności. W artykule zaprezentowano wyniki badań efektywności Oddziałów Wojewódzkich NFZ, rozumianej jako relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami.

  • Issue Year: L/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 467-476
  • Page Count: 10
  • Language: Polish