The oldest mosques in Rožaj Cover Image
  • Price 4.50 €

Najstarije džamije u Rožajama
The oldest mosques in Rožaj

Author(s): Fatih Hadžić
Subject(s): Architecture, History of Islam
Published by: Almanah
Keywords: Džamija; namaz; molitva; groblje; nišani; munare; kube; šerefe; ornamenti; arabeska; kaligrafija; ajeti;

Summary/Abstract: Shodno islamskom učenju džamije su Allahove kuće, tj. bogomolje u kojima se obavlja namaz – molitva, i u kojima se spominje i veliča Allahovo dž. š ime. Iz istorije islama je poznato da su džamije igrale ulogu prvih škola, akademija, univerziteta, a i mjesta gdje su najviši državni organi islamske države donosili svoje najvažnije odluke, koje su se ticale života, rada, rata i mira. U našim krajevima prve džamije su sagrađene sa dolaskom Turaka krajem 14. i početkom 15. vijeka. Te džamije su najprije služile za potrebe turskih vojnih kasarni, tj. za potrebe samih turskih askera, a kasnije, sa počecima širenja islama služile su i za potrebe obavljanja vjerskih obreda mjesnog stanovništva. Tako su i u rožajskom kraju prvu džamiju izgradili Turci Osmanlije u periodu svog vojnog nadiranja i zaposijedanja ovih teritorija. U rožajskom kraju danas ima oko tridesetak džamija, koje su većinom sagrađene počev od 70-tih godina prošlog vijeka, ali mi ovom prilikom želimo istaći važnost onih najstarijih. Nema preciznih podataka o vremenu izgradnje prvih džamija u Rožajama, ali na osnovu raspoložive građe, u ovom radu obrađujemo tri najstarije džamije, sa istorijatom njihove izgradnje i to Džamiju Sultana Murata, Džamiju Kučansku, i Džamiju Biševsku.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 51-52
  • Page Range: 103-114
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian