Mujaga Sutović's dignity and courage Cover Image
  • Price 5.00 €

Čojstvo i junaštvo Mujage Sutovića
Mujaga Sutović's dignity and courage

Author(s): Mirsada Šabotić
Subject(s): Societal Essay
Published by: Almanah
Keywords: Mujaga Sutović;

Summary/Abstract: Ako kakav putnik namjernik dođe u Rožaje i krene ka grobulju na kome klanja Klimenta-dzemat , ne može a da ne uoči nišan na kome piše: Mujaga Sutović, oficir u penziji. Rođen 1867.godine, umro 1952.godine. Pomisliće da je Mujaga bio čovjek kao i svi drugi, čovjek kome su potomci podigli nišan u znak sjećanja i zahvalnosti. Taj isti putnik će proći i već kod sljedećeg nišana zaboraviće na Mujagin grob i nastaviće da čita natpise na nišanima diveći se oblicima rezbarenog kamena. Ne zna taj putnik da kamen ima moć da priveže svaku dušu i da je u kamenu duša rahmetlije, duša nečijeg pretka. Vrati se, putniče, pogledaj još jednom kamen ispod kojeg leži mejt Mujage Sutovića i osjetićeš da je kamen vezan za korijen da bi trajao u mjestu. Vrati se, putniče, i vidjećeš nur koji će ti još više otvoriti oči da bi saznao da ovaj nišan nije od običnog kamena, već od kamena iz čijih nevidljivih šupljina izlazi svjetlost koja opominje da je nekada živio Mujaga Sutović, Numanov sin, koji se ne smije zaboraviti.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 51-52
  • Page Range: 93-102
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian