Albania in the Twentieth century Cover Image
  • Price 2.50 €

Shqipëria në shekullin xx
Albania in the Twentieth century

Author(s): Idrit Idrizi, Irida Vorpsi
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Përpjekja
Keywords: Albania ; Twentieth century; Albanian History

Summary/Abstract: Shqiptarët kanë përjetuar në shekullin XX ngjarje të mëdha, momente solemne e çaste kritike, pushtues të huaj e diktatorë vendas, përmbysje rrënjësore, transformacione intensive e tranzicione problematike. Historia e Shqipërisë në shekullin XX është historia ecezurave të shumta e të thella. Në harkun kohorë mes “kohës osmane” dhe “tranzicionit paskomunist” shoqëritë shqiptare iu nënshtruan disa herë kthesave rrënjësore politike të shoqëruara me pasoja të ndjeshme sociale e kulturore. Kjo e bën historinë e Shqipërisë së shekullit XX një objekt studimi sa interesant, aq edhe të vështirë. Për më tepër, dy faktorë shtesë e bëjnë hulumtimin e kësaj periudhe edhe më sfidues: Së pari, përpos përshtypjes, që mund të krijohet nga numri i madh i shkrimeve publicistike e gazetareske, njohuritë tona shkencore mbi shumë aspekte të historisë së Shqipërisë në këtë periudhë janë ende të kufizuara. Së dyti, afërsia kohore dhe aktualiteti politik i temave të historisë bashkëkohore ushtrojnë presion tek historianët dhe e bëjnë hulumtimin e tyre një çështje njëkohësisht të rëndësishme, por edhe shumë delikate.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 32-33
  • Page Range: 004-007
  • Page Count: 4
  • Language: Albanian