INTELLIGENCE AND DIPLOMACY Cover Image

ОБАВЕШТАЈНИ РАД И ДИПЛОМАТИЈА
INTELLIGENCE AND DIPLOMACY

Author(s): Radojica S. Lazić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: дипломатија; безбедност; обавештавање; обавештајни рад; службе безбедности; политичке одлуке

Summary/Abstract: Савремене обавештајне и дипломатске активности везују се за настанак модерних држава. Ипак, од када историја памти и записује односе између друштвених група, постоји у извесној мери и облику и обавештајна активност и дипломатија.Скоро сви стари народи су имали неку врсту гласника за преговоре о миру, али исто тако и за објаву рата. Ваљани обавештајни подаци о противнику, веома често, били су одлучујући у постизању победе у ратовању. Познати кинески војсковођа и стратег Сун Цу, у делу Умеће ратовања, посебан значај придавао је обавештајном раду у сагледавању противника.С друге стране, већ у античком периоду се појављује свест о неопходној неповредивости изасланика – преговарача, а много година касније успостављају се и правила о томе. Већ са првим појавама организоване дипломатске активности поставља се врло јасна граница шта је дозвољено, а шта није. Оно што није дозвољено, односно што прелази ту границу, свакако, спада у обавештајну активност.У овом раду главни акцент истраживања фокусиран је на однос између обавештавања, као једне од основних функција дипломатских представника и обавештајног рада, као делатности служби безбедности. У покушају да се направи разлика између ових активности, на основу доступних извора, анализираће се и одређени примери из политичке праксе у различитим деловима света, као и политизацијa обавештајних података.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 233-250
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian