BALANCED LANGUAGE COMPETENCES AS A CONDITION FOR EFFECTIVE NEGOTIATIONS Cover Image

Zróżnicowana kompetencja językowa jako warunek skutecznej negocjacji
BALANCED LANGUAGE COMPETENCES AS A CONDITION FOR EFFECTIVE NEGOTIATIONS

Author(s): Radosława Rodasik
Subject(s): Lexis
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: BALANCED LANGUAGE COMPETENCES

Summary/Abstract: Świat współczesny przesycony jest środkami masowego przekazu i kulturą ukierunkowaną na szybką informację. Jednocześnie jesteśmy świadomi naszego „aktorstwa” i naszej ciągłej „gry” z otaczającą nas publicznością, która nieustannie dokonuje oceny naszej osoby. Życie publiczne warunkuje u nas zachowanie różniące się od tego, jakie jest ono w naszym życiu prywatnym, domowym. Dlatego też większość sytuacji komunikacyjnych ma charakter negocjacji, ponieważ staramy się przekonywać naszych rozmówców i wpływać na ich decyzje i opinie w krótkim czasie.

  • Issue Year: 2/2013
  • Issue No: II
  • Page Range: 183-186
  • Page Count: 4
  • Language: Polish