Selected aspects of the corporate sector financial standing in terms of the macroeconomic conditions Cover Image

Wybrane problemy sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw na tle uwarunkowań makroekonomicznych
Selected aspects of the corporate sector financial standing in terms of the macroeconomic conditions

Author(s): Czesław Skowronek
Subject(s): Economy, Financial Markets, Accounting - Business Administration
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: sektor przedsiębiorstw; sytuacje finansowe; płynność; rentowność; produktywność; zasobów; struktura kapitałowa; eksport; inwestycje; zysk; aktywa;
  • Issue Year: XLVII/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 149-166
  • Page Count: 18
  • Language: Polish