Is it possible to rationally justify belief in God? Cover Image
  • Price 5.00 €

Da li je moguće razumsko opravdanje vere u Boga?
Is it possible to rationally justify belief in God?

Author(s): Marko P. Đurić
Subject(s): Comparative Studies of Religion, Philosophy of Religion
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Bog; Kant; Avgustin; um; razum; teologija; islam; hrišćanstvo;

Summary/Abstract: U ovom članku polazimo od toga da se vera u Boga Stvoritelja (Post 1,1; Kuran, 7,29) može da opravda pred našim razumom. Premda hrišćani veru u jevanđeljske istine nisu prihvatili oslanjajući se na razum, već na čuda i ostvarena proroštva, međutim patristika i sholastika te najveći apologeti Crkve, uvek su bili za Avgustinovu opciju: “Kad vera nije mišljena, ona je ništa” (De vera religione, VII 12, Uvod). Istina, teško razumom opravdavamo verovanje u Trojstvenog Boga, ipak možemo uvek da opravdamo svoju veru u jednoga Boga Stvoritelja. Sv. Grgur iz Nise se pita: “Kako je jedno te isto jednodobno i brojivo i umiče broju?... Kako se u osobama razlikuje dok se u biti ne rastavlja”. Protestantski teolog Karl Bart (Barth) polazeći od hristološkog paradoksa da je Isus bio pravi Bog i pravi čovek u jednoj osobi, smatra da verovanje u Boga na hriš ćanski način nema čvrstog oslonca pa je ono nalik čovekovom “visećem stanju”. Hristološki paradoks je, smatra on, stvar milosti. Arapski filozof Averoes (Ibn Rushd) razum je učinio “sucem vere i njezine istine sveo na razinu početnih filozofskih istina”.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 45
  • Page Range: 179-192
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian