Vinko Nikolic, Catholic, Poet and Refugee Cover Image
  • Price 4.00 €

Vinko Nikolić, katolik, pjesnik i izbjeglica
Vinko Nikolic, Catholic, Poet and Refugee

Author(s): Ivan Pederin
Subject(s): Croatian Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Vinko Nikolić;

Summary/Abstract: Vinko Nikolić rodio se u Šibeniku, u težačkoj četvrti Dolac 1912. Umro je također u Šibeniku 1997. godine. Cijelog je života bio ponosan na opanak svoga oca. Dalmatinski su gradovi imali i još uvijek imaju svoj karakter, osobnost i ulogu. Šibenik je jedini grad u Dalmaciji – magnfica communitas – kojeg nisu osnovali Grci ili Rimljani, nego Hrvati i to je i danas vidljivo. Splitski patricij je ohol, smatra se potomkom Rimljana, njegov odnos prema pučaninu nije dobar. Šibenski patricij potomak je plemenskog starješine, njegov je odnos prema pučaninu očinska bliskost.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 45
  • Page Range: 45-59
  • Page Count: 15
  • Language: Croatian