KANT’S DEDUCTIONS OF PRIVATE LAW Cover Image

KANTOWSKIE DEDUKCJE PRYNCYPIÓW PRAWA
KANT’S DEDUCTIONS OF PRIVATE LAW

Author(s): Paul Guyer
Contributor(s): Bartosz Żukowski (Translator), Tomasz Michałowski (Translator)
Subject(s): Metaphysics, Ethics / Practical Philosophy, Philosophy of Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: (…) W Nauce prawa, a więc w pierwszej części, pochodzącej z 1797 roku, Metafizyki moralności, Kant zdaje się wywodzić swą „ogólną zasadę prawa [powszechne pryncypium prawa]” – „prawe [uprawnione] jest każde działanie, jeżeli może ono współistnieć z wolnością każdego [innego] zgodnie z pewną ogólną normą [prawem powszechnym] lub jeśli stosownie do jego maksymy wolność woli [wyboru] każdego może współistnieć z wolnością każdego [innego] zgodnie z pewną ogólną normą [prawem powszechnym]” [Kant 2006, 42] – z fundamentalnego pryncypium moralności, nasuwającego się nam w postaci imperatywu kategorycznego. (…)

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 34
  • Page Range: 171-228
  • Page Count: 58
  • Language: Polish