Ottoman feudalism and spreading of Islam in the works of Nedim Filipovic Cover Image

Osmanski feudalizam i širenje islama u djelima Nedima Filipovića
Ottoman feudalism and spreading of Islam in the works of Nedim Filipovic

Author(s): Ahmed S. Aličić
Subject(s): Islam studies, The Ottoman Empire
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Otoman Empire; feudalism; Islam;

Summary/Abstract: Pitanja osmanskog feudalizma i širenja islama predstavljaju dva najznačajnija pitanja u historiji Osmanske carevine na prostorima evropskog kontinenta. Pitanje osmanskog feudalizma je pitanje društveno-ekonomskog sistema koji je na tim prostorima vladao nekoliko stoljeća, a pitanje islamizacije predstavlja društvenu pojavu koja je ostavila najočiglednije posljedice na tim prostorima i nije u svojoj općosti strogo vezana za društveno-ekonomski sistem.

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 01+02
  • Page Range: 170-180
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian