Analysis of spatial accessibility using GIS technology on the example of public buildings in Torun Cover Image

Analiza dostępności przestrzennej za pomocą technologii GIS na przykładzie obiekt ów użyteczności publicznej w Toruniu
Analysis of spatial accessibility using GIS technology on the example of public buildings in Torun

Author(s): Jan Burdziej
Subject(s): Regional Geography, Environmental Geography, Maps / Cartography
Published by: Bernardinum
Keywords: dostępność przestrzenna; GIS; analiza sieciowa

Summary/Abstract: Dostępność przestrzenna określa łatwość, z jaką można dotrzeć z miejsca A do miejsca B. W kontekście obiektów użyteczności publicznej w mieście, wpływa ona na możliwość skorzystania z określonych dóbr i usług przez mieszkańców danego obszaru. Lepsza dostępność oznacza krótsze dojazdy, niższe koszty, a tym samym ma istotny wpływ na jakość życia. Celem niniejszego artykułu jest analiza zróżnicowania przestrzennego dostępności do wybranych usług na obszarze miejskim, na przykładzie Torunia. W pracy zaprezentowana została procedura badawcza, bazująca na wykorzystaniu otwartych danych z serwisu Open Street Map, a także analiz sieciowych i technologii GIS do obliczenia dostępności czasowej. Zaprezentowano metodykę polegającą na analizie dostępności w siatce sześciokątnych pól testowych, dzięki czemu możliwe było ukazanie przestrzennego zróżnicowania czasów dojazdu do określonych usług. Metodyka ta została wykorzystana do oceny dostępności przestrzennej do 16 kategorii obiektów użyteczności publicznej w Toruniu.

  • Issue Year: 19/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 43-51
  • Page Count: 9
  • Language: Polish