EVENTS Cover Image
  • Price 2.00 €

ХРОНИКА
EVENTS

Author(s): Tatyana Lekova, Vasya Velinova, Pavlina Martinova, Martin Stefanov
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Софийски университет »Св. Климент Охридски«

Summary/Abstract: Шеста международна конференция по славянско езикознание на италианските слависти 22– 24 септември 2016 г., Прочида / 23 международен конгрес по византийски изследвания, Белград 22–27 август 2016 г. / Тринадесети международни славистични четения Мултикултурализъм и многоезичие

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 112-122
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian