Reasons for implementing age management policies in Polish enterprises Cover Image

Przesłanki wprowadzania polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach
Reasons for implementing age management policies in Polish enterprises

Author(s): Iwona Mendryk
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: zarządzanie różnorodnością; zarządzanie wiekiem; zmiany demograficzne; korzyści z różnorodności; diversity management; age management policy; demographic changes (ageing workforce); benefits stemming
  • Issue Year: XLVII/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 103-112
  • Page Count: 10
  • Language: Polish