Floating shares onto the NewConnect market in comparison with leading multilateral trading facilities in Europe Cover Image

Wprowadzanie akcji do obrotu na rynku NewConnect na tle głównych alternatywnych systemów obrotu w Europie
Floating shares onto the NewConnect market in comparison with leading multilateral trading facilities in Europe

Author(s): Roman Asyngier
Subject(s): Economy, Financial Markets, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: NewConnect; capital marke; multilateral trading facilities; admission fees; rynek kapitałowy; Alternatywny System Obrotu; opłaty wstępne
  • Issue Year: XLVII/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 7-16
  • Page Count: 10
  • Language: Polish