Creative Social Rehabilitation. Outline of the concept for developing potential Cover Image

Twórcza Resocjalizacja Zarys koncepcji rozwijania potencjałów
Creative Social Rehabilitation. Outline of the concept for developing potential

Author(s): Marek Konopczyński
Subject(s): Social Sciences, Psychology, Personality Psychology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: resocjalizacja; potencjały; tożsamość; zmiana resocjalizacyjna

Summary/Abstract: Zaprezentowane w opracowaniu założenia „nowej resocjalizacji”, są szansą odzyskania humanistycznego wymiaru działań resocjalizacyjnych, zdominowanych przez myślenie ekonomiczno-formalno-utylitarne. Zapewne mogą stać się przedmiotem licznych polemik w środowiskach akademickich i wśród praktyków skupionych w instytucjach i placówkach penitencjarnych. Dyskusje te mogą przynieść pozytywne i wymierne efekty w postaci nie tylko pogłębienia myśli resocjalizacyjnej i głębszej refleksji nad dokonującym się kryzysem zmiany, nie tylko w polskiej, ale i pozapolskiej rzeczywistości społecznej, ale przede wszystkim przynieść realną zmianę istniejącej doktryny resocjalizacyjno-wychowawczej, której wszyscy jesteśmy świadkami, uczestnikami i sprawcami zarazem.

  • Issue Year: 7/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 13-28
  • Page Count: 16
  • Language: Polish