Tactics and methods of questioning witnesses in preparatory proceedings Cover Image

Taktyka i metody przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym
Tactics and methods of questioning witnesses in preparatory proceedings

Author(s): Marcin Kuźmiński
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Criminology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: przesłuchanie; śledztwo; metody; taktyka; weryfikacja zeznań; świadek

Summary/Abstract: Autor koncentruje swoją uwagę na czynności przesłuchania świadka w sprawie karnej. Obecnie składanie zeznań przez świadka jest traktowane jako jedna z najbardziej istotnych części postępowania przygotowawczego. Artykuł prezentuje wskazówki, w jakim kierunku powinno przebiegać prowadzenie przesłuchania. Artykuł jest oparty na publikacjach książkowych i dokumentach, pochodzących od wielu znamienitych policjantów, prokuratorów oraz kryminologów. Cele, które przyświecają przedmiotowej publikacji są następujące: podkreślenie praw i obowiązków przysługujących świadkowi w postępowaniu karnym; opis procedur podczas przesłuchania; zwrócenie uwagi na proces weryfikacji zeznań.

  • Issue Year: 8/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 119-130
  • Page Count: 12
  • Language: Polish