The process of recovery from alcohol addiction – from the limitations and fetters to a better quality of life Cover Image

Proces wychodzenia z uzależnienia alkoholowego – od ograniczeń i spętania ku lepszej jakości życia
The process of recovery from alcohol addiction – from the limitations and fetters to a better quality of life

Author(s): Ewa Włodarczyk
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Substance abuse and addiction
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: leczenie; fazy zdrowienia; trzeźwienie; powrót do zdrowia; zmiana

Summary/Abstract: Analizując bogactwo polskiego piśmiennictwa na temat uzależnienia alkoholowego, można dojść do wniosku, że proces wychodzenia z uzależnienia alkoholowego jest zbadany i opisany fragmentarycznie. Niniejszy artykuł przedstawia jedno ze stanowisk podzielane przez sporą część terapeutów uzależnień (w Polsce i na świecie), ujmujące problemy alkoholowe jako chorobę oraz zawiera rozważania wokół kwestii radzenia sobie z nimi, w nawiązaniu do takiegoż modelu ich rozumienia. Choć zakłada się w nim, że choroba alkoholowa nie jest uleczalna i trwa do końca życia, to jednak proces zdrowienia może prowadzić do poprawy jakości życia, niekiedy nawet wyższej niż przed uwikłaniem się w uzależnienie.

  • Issue Year: 8/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 101-117
  • Page Count: 17
  • Language: Polish