Philosophical anthropology - turn in thinking Cover Image

Filozofska antropologija - obrat u mišljenju
Philosophical anthropology - turn in thinking

Author(s): Muslija Muhović
Subject(s): Contemporary Philosophy, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: philosophical anthropology;

Summary/Abstract: Dvadesete godine ovoga stoljeća označile su radikalan obrat unutar suvremenog filozofskog mišljenja. To je ono vrijeme kada su sve filozofske discipline konvergirale ka antropologiji. Na tu činjenicu ukazali su neki filozofi, a posebno Michael Landmann. On je, prije svega, imao na umu konstituiranje suvremene filozofske antropologije. Međutim, značajan doprinos ovom konstituiranju dali su novokantovci: Heinrich Rickert, predstavnik "Badenske škole" i Ernest Cassirer, pripadnik "Marbuške škole". Po ovim novokantovcima filozofska antropologija predstavlja središnju filozofsku disciplinu koja obuhvaća ne samo pitanje o bitku svijeta nego i pitanje o položaju čovjeka u tom svijetu.

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 03
  • Page Range: 35-47
  • Page Count: 13
  • Language: Croatian