Prosocial Motivation of Prison Service Officers as an Occupational Group with a Social Mission Cover Image

Motywacja prospołeczna funkcjonariuszy Służby Więziennej jako grupy zawodowej z misją społeczną
Prosocial Motivation of Prison Service Officers as an Occupational Group with a Social Mission

Author(s): Robert Poklek
Subject(s): Politics / Political Sciences, Public Administration
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: Służba Więzienna; personel więzienny; motywacja zawodowa; motywy prospołeczne; misja społeczna

Summary/Abstract: Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej należy do zawodów zaufania publiczne¬go i wiąże się ze społeczną misją więziennictwa. Funkcjonariusze wybierając drogę zawodową powinni identyfikować się z misją systemu penitencjarnego i kierować się motywacją prospo¬łeczną. Opracowanie przedstawia wyniki badań nad motywacją prospołeczną funkcjonariuszy. Zbadano 617 respondentów metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Ustalono poziom identyfikacji z misją więziennictwa, zaintere¬sowania problematyką naukową stanowiącą istotę systemu penitencjarnego (kryminologia, resocjalizacja, prawo), chęć działania dla społeczeństwa w walce z patologią, motywację do niesienia pomocy osadzonym oraz ich resocjalizacji i poprawy.

  • Issue Year: 9/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 159-177
  • Page Count: 19
  • Language: Polish