Charity Work of People Sentenced to Imprisonment Cover Image

Praca charytatywna skazanych na karę pozbawienia wolności
Charity Work of People Sentenced to Imprisonment

Author(s): Emilia Sokołowska
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Social development, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: praca charytatywna; resocjalizacja penitencjarna; udział społeczny

Summary/Abstract: W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju trudno zapewnić pracę wszystkim obywatelom, a szczególnie tym, którzy popadli w konflikt z prawem. Biorąc pod uwagę społeczne zainteresowanie, skazani są plasowani na końcu w hierarchii osób potrzebujących pracy. Konieczne jest zatem przypomnienie znaczenia i miejsca pracy w oddziaływaniach resocjalizacyjnych wobec osób skazanych. Alternatywą na brak zatrudnienia w więziennictwie może stać się działalność charytatywna, której znaczenie oraz wartość jest marginalizowana w uzupełnianiu oddziaływań resocjalizacyjnych. Oddziaływanie pracy charytatywnej jest wielopłaszczyznowe, ponieważ dotyczy nie tylko osób skazanych, ale uzależnione jest przede wszystkim od czynnika społecznego. Społeczeństwo również potrzebuje humanizacji, aby zrozumieć proces resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, a przede wszystkim powinno się w nią włączyć. Resocjalizacja osób skazanych uzależniona jest w pierwszej kolejności od zaangażowania samych zakładów karnych we współpracę ze środowiskiem lokalnym.

  • Issue Year: 9/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 55-67
  • Page Count: 13
  • Language: Polish