The Myth of Phineus and the Folk Beliefs about the Mole Cover Image
  • Price 2.00 €

Der Mythos von Phineus und der Volksglauben von dem Maulwurf
The Myth of Phineus and the Folk Beliefs about the Mole

Author(s): Ratschko Popov
Subject(s): History, Cultural history, Local History / Microhistory, Ancient World
Published by: Институт за балканистика с Център по тракология - Българска академия на науките

Summary/Abstract: В гръцката митология произходът на къртицата е претворен в мита за Финей. Според една от версиите на този мит Финей бил син на морския бог Посейдон. Аполон-Хелиос го дарил с таланта на прорицател, който откривал божествените помисли и ги споделял с хората, за да им помага. След като се оженил за Клеопатра – дъщеря на Бога на северния вятър Борей, се родили двамата ву синове – Плексип и Пандион. Но втората съпруга на Финей мразела силно децата и подтикнала мъжа си да им извади очите (да ги ослепи). Заради това той бил жестоко наказан от боговете, които отнели и неговото зрение. В българските народни приказки къртицата произхожда от прокълнатите синове на един поп. Тя е митологичен символ на нечистите сили на подземния свят и е в непосредствена връзка с магията и медицината. Данни за подобен извод откриваме в родилната, погребалната и календарната обредност на българите. В християнски план светци покровители на къртицата са св. Трифон и св. Атанас. Особено известна в народната медицина е и “къртичата болест”.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 20
  • Page Range: 259-268
  • Page Count: 10
  • Language: Bulgarian, German