The cruelty and tyranny of Turkish sultans in renaissance novellas Cover Image

Свирепост и тиранија турских султана у ренесансној новели
The cruelty and tyranny of Turkish sultans in renaissance novellas

Author(s): Tamara Valčić Bulić
Subject(s): Fiction
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Keywords: Бандело; Белфоре; новела; трагична приповест; турски султани; свирепост; тиранија

Summary/Abstract: Предмет анализе у овом раду су две ренесансне новеле: aутор прве је италијански ренесансни писац Матео Бандело (Matteo Bandello), а Франсоа де Белфоре (François de Belleforest) творац њеног француског превода-адаптације, као и друге анализиране приче, инспирисане једном ренесансном трагедијом. Основна тема обе приче је елиминација потенцијалног претендента на престо у Османском царству: у првој се приказује братоубиство приликом ступања на власт Мехмеда II, а у другој Сулејманово погубљење најстаријег сина Мустафе због наводне издаје оца. После указивања на основне особине Банделове ренесансне новеле, као и њене новоосноване подврсте „трагичних приповести“, посебна пажња посвећена је начину на који Бандело и Белфоре приказују историјске догађаје: приче о суровости и изопачености турских султана својеврстан су – макар литерарни – обрачун с објективном опасношћу коју за Европу представља Османско царство. Поред видљивих идеолошких побуда, код ових аутора, а нарочито код Белфореа, уочава се и тежња ка приближавању жанру трагедије. Трагедија се тада првенствено схвата као приказивање патетичних и болних призора; о томе на плану израза сведоче естетика патње и емфаза.

  • Issue Year: 12/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 259-275
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian