Democracy, separation of powers and multi-cultural conflict Cover Image

Demokracija, podjela vlasti i multikulturalni konflikt
Democracy, separation of powers and multi-cultural conflict

Author(s): Wolf Linder
Contributor(s): Planinka Mikulić (Translator)
Subject(s): Governance, Government/Political systems, Politics and religion, Politics and society, History and theory of political science, Inter-Ethnic Relations
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Moj prilog razmatra slijedeća pitanja: Prvo pitanje je: - zašto su manjine u tako velikom broju zemalja izložene diskriminaciji vladajućih većina - čak i u uvjetima demokratske vlasti i ustava? Dokazat ću da prevlađujući oblik zapadne demokracije - model većinske demokracije - ima ozbiljnih nedostataka u pogledu zaštite manjina. Moje drugo pitanje bavi se slijedećim problemom: - postoji li oblik demokracije koji je posebno prilagođen za bavljenje integracijom manjina i problemom multikulturne koegzistencije? Pokušat ću pokazati uporednim sagledavanjem, da postoji alternativni model "većinskoj demokraciji" - "demokracija konsenzusa". Demokracija konsenzusa se sastoji iz podjele vlasti između većinskih grupa društva a njezini glavni elementi su proporcionalno predstavljanje i federalizam. Povijesno iskustvo uči da ovaj oblik demokracije nudi brojne prednosti za političku integraciju u multikulturnom društvu. Treće i posljednje pitanje je slijedeće: - postoje li putovi i sredstva za razvijanje demokratske podjele vlasti čak i u teškim uvjetima kakve nalazimo u demokracijama Centralne i Istočne Europe, ili ovdje u Bosni?

  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 01
  • Page Range: 114-125
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian