Multiculturalism and Multiconfessionalism in Boka Kotorska in the XVIII Century Cover Image

Мултикултуралност и мултиконфесионалност у Боки Которској у XVIII веку
Multiculturalism and Multiconfessionalism in Boka Kotorska in the XVIII Century

The identity and Serbian Orthodox Church in Boka under the Venetian rule (1687-1797)

Author(s): Marina Matić
Subject(s): History
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Keywords: Бока Которска; XVIII век; мултикултуралност; мултиконфесионалност; млетачка власт; миграције; идентитет

Summary/Abstract: Циљ текста јесте да се стекне свеобухватна, синтетичка слика једног сложеног периода млетачке власти у Боки Которској XVIII века. Проучавајући ризнице архивске грађе, спознали смо и употпунили друштвено-етничке и верско-културолошке аспекте мултикултуралности и мултиконфесионалности Боке Которске тог периода. Такође, указали смо на специфичности локалне средине и њеног genius loci, важних чинилаца живота локалних заједница. Предочили смо какав је био однос међу припадницима различитих конфесија, какав је удео у организацији живота на овим просторима имала православна црква, као незванична црква у Млетачкој републици, какав је био однос локалне православне заједнице са млетачким властима и како се он одражавао на свакодневни живот људи и њихов идентитет.

  • Issue Year: 11/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 1101-1116
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian