Do fabryki! Lenin Negriego i cięcie podmiotowe (1968-1973) Cover Image

Do fabryki! Lenin Negriego i cięcie podmiotowe (1968-1973)
Do fabryki! Lenin Negriego i cięcie podmiotowe (1968-1973)

Author(s): Michael Hardt
Subject(s): Recent History (1900 till today), Crowd Psychology: Mass phenomena and political interactions, Nationalism Studies, Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Keywords: klasa robotnicza; skład klasowy; podmiot rewolucyjny; organizacja; spontaniczność mas;

Summary/Abstract: Tekst stanowi fragment doktoratu Michaela Hardta Sztuka organizacji: źródła ontologii politycznej u Gilles’a Deleuze’a i Antonio Negriego. Autor analizuje w nim dialog, jaki Antonio Negri podejmuje z pismami Włodzimierza Lenina w okresie intensywnych walk społecznych i przekształceń składu klasowego we Włoszech w latach 1968-1973. Doszukując się w tym spotkaniu kluczowego zwrotu teoretycznego w myśli włoskiego marksisty, Hardt przekonuje, że to właśnie w tekstach rosyjskiego rewolucjonisty Negri odnalazł narzędzia pozwalające mu wyjść poza ograniczenia krytycznego marksizmu, uznającego klasę robotniczą przede wszystkim za obiekt wyzysku, przez uczynienie kwestii jej podmiotowości centralnym zagadnieniem i punktem wyjścia teorii.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 20
  • Page Range: 194-228
  • Page Count: 35
  • Language: Polish