Tactics protection transport of works of art Cover Image

Taktyka ochrony transportów dzieł sztuki (muzealiów)
Tactics protection transport of works of art

Author(s): Sandra Tarsa
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: works of art;museums;transport;protection

Summary/Abstract: Niniejsza praca jest przedstawieniem wybranych zagadnień w zakresie konwojowania muzealiów. Na podstawie dostępnej literatury oraz aktów prawnych przedstawiono obszar warstwy definicyjnej oraz wybrane zagadnienia dotyczące konwojowania dzieł sztuki w prawodawstwie polskim, taktyki ochrony fizycznej w transporcie dzieł sztuki, umundurowania i wyposażenia osób biorących udział w konwojach, dokumentacji konwojowej oraz kwalifikacji zdrowotnych konwojentów. Zagadnienia te zostały poruszone celem pokazania, że transport wartości pieniężnych wykonany przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, odpowiednio umundurowanych i uzbrojonych, wykorzystujących odpowiednie pojazdy jest bezpieczny.

  • Issue Year: 3/2015
  • Issue No: VIII
  • Page Range: 52-63
  • Page Count: 12
  • Language: Polish