Fundamentals of the theory of security science and terrorism Cover Image

Podstawy teorii nauk o bezpieczeństwie a terroryzm
Fundamentals of the theory of security science and terrorism

Author(s): Paweł Stryszawski
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: counterterrorism units;threat;special units

Summary/Abstract: Przygotowanie polskich jednostek kontrterrorystycznych do działań w sytuacji zagrożenia aktem terrorystycznym – wybrane zagadnienia W przypadku zagrożenia wystąpienia aktu terrorystycznego, do działań przystępuje jednostka kontrterrorystyczna, której bezpośrednim zadaniem jest zlikwidowanie zagrożenia, a także ocalenie osób trzecich. Aby móc efektywnie walczyć z przeciwnikiem, nieuniknione staję się poznanie przeciwnika oraz metod, którymi się posługuje. W przypadku działań jednostki specjalnej każde działanie ma ogromne znaczenie, ponieważ błąd może kosztować ludzkie życie.

  • Issue Year: 3/2015
  • Issue No: VIII
  • Page Range: 44-51
  • Page Count: 8
  • Language: Polish