The portrait of young Russians and Poles in the prose of the representatives of the
young generation: Irina Dienieżkina and Dorota Masłowska ("Дай мне!”,
"Song for lovers”, "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”) Cover Image

Wizerunek młodych Rosjan i Polaków w prozie przedstawicielek młodego pokolenia - Iriny Dienieżkiny i Doroty Masłowskiej (Дай мне ! , Song for lovers, Wojna polsko -ruska pod flag ą biało-czerwoną )
The portrait of young Russians and Poles in the prose of the representatives of the young generation: Irina Dienieżkina and Dorota Masłowska ("Дай мне!”, "Song for lovers”, "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”)

Author(s): Andrzej Polak
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: Irina Dienieżkina; Dorota Masłowska; male-female relationships;
  • Issue Year: 2011
  • Issue No: XVI
  • Page Range: 177-190
  • Page Count: 14
  • Language: Polish