SAFETY CULTURE OF AN INDIVIDUAL ENTITY AND STAGES OF REHABILITATION AFTER ANKLE INJURY Cover Image

Kultura bezpieczeństwa indywidualnego podmiotu a etapy rehabilitacji po urazach stawu skokowo-goleniowego
SAFETY CULTURE OF AN INDIVIDUAL ENTITY AND STAGES OF REHABILITATION AFTER ANKLE INJURY

Author(s): Agnieszka Pedrycz, Beata Budzyńska, Izabela Krzyszkowska
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: security culture;ankle joint;the stages of rehabilitation;quality of life;danger

Summary/Abstract: Urazy w obrębie stawu skokowo-goleniowego dotyczą głównie sportowców i osób wykazujących wysoką aktywność fizyczną. Czynnikiem wywołującym łańcuch zaburzeń patologicznych jest najczęściej nieprawidłowy wzorzec ruchowy. Jest to ewidentnie element należący do szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa. Dla lekarza i fizjoterapeuty istotnym celem terapii jest, by zawodnik jak najszybciej wrócił do pracy. Dlatego opracowuje się wzorce postępowania fizjoterapeutycznego, które przy użyciu zasad logistyki pozwolą na dobre rozplanowanie kolejnych etapów postępowania i maksymalne skrócenie czasu trwania terapii. Niniejsza praca opisuje proces rehabilitacji pacjentów po urazach stawu skokowo-goleniowego w kontekście kultury bezpieczeństwa, subdyscypliny jaka zaczyna dynamicznie rozwijać się w naukach o bezpieczeństwie. Przedstawione zostało postępowanie w stanie ostrym; początkowa, wczesna, późna i funkcjonalna faza rehabilitacji oraz etapy rehabilitacji: unieruchomienie, przywracanie funkcji stawu, przywracanie aktywności rekreacyjnej, etap rehabilitacji sportowej. Wśród elementów prawidłowo prowadzonej rehabilitacji autorzy wymienili: przywrócenie fizjologicznego zakresu ruchu, wzmocnienie siły mięśniowej, trening aktywny i przywrócenie propriocepcji.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: X
  • Page Range: 128-141
  • Page Count: 14
  • Language: Polish