PROCESS OF IMPLEMENTATION OF SAFETY AUDIT – BASED ON THE EXAMPLE OF WATER PARK Cover Image

Proces wdrażania audytu bezpieczeństwa - na przykładzie parku wodnego
PROCESS OF IMPLEMENTATION OF SAFETY AUDIT – BASED ON THE EXAMPLE OF WATER PARK

Author(s): Iwona Michniewicz
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: safety audit;procedures;safety at water recreation facilities

Summary/Abstract: Artykuł prezentuje analizę procesu wdrażania dokumentu nazywanego przez środowisko audytem bezpieczeństwa, ekspertyzą, opinią lub analizą zagrożeń. Każde z tych opracowań może być zarówno bardzo przydatnym jak też zupełnie pozbawionym wartości materiałem, stanowiącym o zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo klientów na obiektach rekreacji wodnej. Sam zakup usługi opracowania audytu to jedynie pierwszy krok w procesie realnego zapewnienia najlepszych warunków bezpieczeństwa klientów i pracowników. Niezmiernie istotne jest, aby dokument ten był jak najpełniej wprowadzony w życie, a zalecenia z niego wynikające zrealizowane w maksymalnym stopniu. W artykule przedstawione zostały sprawdzone procedury i materiały, które można w pełni wykorzystać na wielu wyznaczonych obszarach wodnych.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: X
  • Page Range: 115-127
  • Page Count: 13
  • Language: Polish