ISSUES OF WAR AND PEACE IN CONTEMPORARY SOCIETY Cover Image

VÝSKUM OTÁZOK VOJNY A MIERU V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI
ISSUES OF WAR AND PEACE IN CONTEMPORARY SOCIETY

Author(s): Nina Hikmet
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: war;peace;interests;humanity;international law;education;media;humanism;civilization;principles

Summary/Abstract: Súčasný stav: Mocenské záujmy bývajú príčinou ozbrojených konfliktov, ktorých cieľom je riešenie záujmov agresorov, boj za slobodu, nadvládu v regiónoch, či ďalšie, s ktorými sa spája úsilie o donútenie protivníka podriadiť sa vôli mocnejšieho. Vojna prináša nielen ničenie, zabíjanie, násilie, rozvrat ekonomiky, životného prostredia, potláčanie ľudských práv a ďalšie negatívne prejavy, ako mučenie, rabovanie, či iné deviantné prejavy zlyhania ľudského rozumu. Navrhnuté riešenia: Ako prevencia by malo slúžiť ľudstvu odstrašenie potenciálneho protivníka. Dejiny však dokazujú, ako slabo je takáto prevencia uplatniteľná v praxi. Vojna začína vtedy, keď preventívne opatrenia zlyhávajú. Omnoho ťažšou úlohou pre ľudstvo sa tu stáva udržanie, či znovuvybudovanie mierového stavu, než riešenie rôznorodých konfliktov prostredníctvom násilia a vojny. Úlohou medzinárodného práva je zdokonaľovanie systému práva, udržiavanie rovnováhy síl mocností, regulácie hegemonistického postavenia, vnútroštátnych režimov, obmedzovanie vplyvov záujmových skupín, oslabovanie pozícií vojenského priemyslu, či zabránenie šírenia strachu a nenávisti. Výchova, vzdelanie, disciplína, edukácia k mieru a poukazovanie na krutosti vojny a jej neetický charakter, by mali prevažovať ako prioritná nutnosť zároveň s tlakmi na médiá, ktoré častokrát šíria propagandistické materiály, rasovú, či inú neznášanlivosť a svojou úrovňou podporujú vojnu a to najhoršie, čo z ľudskej podstaty vie vojna vyťažiť. Ciele: Cieľom sa stáva mier ako výsledok dlhodobého rozvoja humanizmu a ľudskej kultúry, zároveň s predpokladom, že vojna bude prekonaná civilizačným vývojom, koordináciou doktrín a posilnením kľúčových spôsobilostí. Výsledky: Výskumom otázok vojny a mieru v súčasnom stave prichádzame väčšinou na nedodržiavanie a tým aj spochybňovanie a rozpory v medzinárodnom práve, princípov ľudskej spoločnosti, globálnej nadradenosti rôznych národov a skupín a nestabilite.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: X
  • Page Range: 37-62
  • Page Count: 26
  • Language: Slovak