CRIMINAL PROFILING AND CRIMINAL LINGUISTICS AS MULTIDYSCYPLINARY METHODS OF TYPING THE CULPRITS Cover Image

Profilowanie kryminalne i lingwistyka kryminalistyczna jako multidyscyplinarne metody typowania sprawców przestępstw
CRIMINAL PROFILING AND CRIMINAL LINGUISTICS AS MULTIDYSCYPLINARY METHODS OF TYPING THE CULPRITS

Author(s): Monika Wasiak
Subject(s): Criminal Law
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: forensing profiling;profiler;forensing linguistics;psychological portrait of the perpetrator of the crime

Summary/Abstract: Profilowanie kryminalistyczne jest wnioskowaniem o charakterystyce przestępcy na podstawie śladów jego akcji zaobserwowanych na miejscu przestępstwa. Centralnym pojęciem definicji profilowania kryminalistycznego jest wnioskowanie w oparciu o zebrany materiał dowodowy w toku prowadzonego postępowania. Fundamentalne znaczenie w profilowaniu kryminalistycznym nieznanych sprawców przestępstw mają oględziny miejsca zdarzenia i oględziny zwłok. W trakcie oględzin uwidacznia się i utrwala sposób działania sprawcy, kierunek działania, zachowanie sprawcy, rodzaj pozostawionych śladów i sposób ich powstania. Wskazywanym celem profilowania kryminalistycznego i lingwistyki kryminalistycznej jest dochodzenie do charakterystyki ujmującej najważniejsze cechy nieznanego sprawcy przestępstwa. Profiler zajmuje się śladami, ich genezą, wykorzystuje wiedzę z wielu różnych dziedzin nauk, współpracuje z wieloma specjalistami. Ostatecznym celem profilera jest powiązanie stosownych fragmentów wiedzy z człowiekiem, wskazanie osoby, którą można w określony sposób scharakteryzować, która odznacza się właśnie określonymi cechami. Praca profilera to także wzajemne relacje z wieloma osobami zaangażowanymi w rozwiązanie zagadki zmierzającej do wykrycia sprawcy i rozwiązania sprawy.

  • Issue Year: 2/2016
  • Issue No: XI
  • Page Range: 84-105
  • Page Count: 22
  • Language: Polish