„Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne”, pod redakcją Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011, nr 1, ss. 173. Cover Image

„Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne”, pod redakcją Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011, nr 1, ss. 173.
„Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne”, pod redakcją Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011, nr 1, ss. 173.

Author(s): Irena Rudziewicz
Subject(s): Language and Literature Studies, Book-Review, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2012
  • Issue No: XVII
  • Page Range: 283-285
  • Page Count: 3
  • Language: Polish