FACES OF THE TERRORISM AND THE FIGHT AGAINST IT Cover Image

Oblicza terroryzmu i walka z nim
FACES OF THE TERRORISM AND THE FIGHT AGAINST IT

Author(s): Ewa Olejnik
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: terrorist;attack;assault;terrorism;bomb attack

Summary/Abstract: Poniższy artykuł opisuje terroryzm jako zjawisko w globalnym świecie, profil terrorysty, zasięg działań zamachowców i przedsięwzięcia prewencyjne. Przedstawia akt terroryzmu jako jedno z największych współczesnych zagrożeń wobec ludzi. Podkreśla istotę medialności w zamachach terrorystycznych. Omawia motywy zamachowców, wskazuje na zaangażowanie w działalność terrorystyczną kobiet i dzieci. Państwa dotknięte przemocą troszczą się o zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Analiza wydarzeń z 7 lipca 2005 r. w Londynie stała się pretekstem do przeciwdziałania terroryzmowi na całym świecie. Mówi o zaangażowaniu rządów i policji w rozwiązania prewencyjne. Zwraca także uwagę na uwrażliwienie społeczeństw różnych państw na zagadnienie terroryzmu.

  • Issue Year: 2/2016
  • Issue No: XI
  • Page Range: 33-44
  • Page Count: 12
  • Language: Polish