Nature in upper secondary education - education of natural culture and its sustainable development Cover Image

Przyroda w kształceniu ponadgimnazjalnym – wychowanie do kultury przyrodniczej i zrównoważonego rozwoju
Nature in upper secondary education - education of natural culture and its sustainable development

Author(s): Katarzyna Potyrala
Subject(s): Energy and Environmental Studies, Environmental Geography, School education, Sociology of Culture, Sociology of Education
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych

Summary/Abstract: Sprawą priorytetową, a równocześnie jedną z tendencji edukacyjnych, wydaje się zmiana podejścia do nauczania i uczenia się przyrody na wszystkich etapach edukacyjnych. Dyskusję na temat roli holistycznej edukacji przyrodniczej podjęto w roku 1999 w związku z reformą systemu kształcenia. To, co w innych krajach było już ugruntowaną tradycją i przetestowanym modelem dydaktycznym, w Polsce dopiero rodziło się w bólach. Nauczyciele biologii obawiali się treści z geografii, chemii i fizyki włączonych do celów nowego przedmiotu szkolnego, Przyrody, na poziomie szkoły podstawowej, a nauczyciele chemii, fizyki, geografii z niepokojem myśleli o tym, jak poradzić sobie z zagadnieniami, do których nie czuli się przygotowani merytorycznie.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 100-104
  • Page Count: 5
  • Language: Polish