Academy of Biodiversity - the lessons of nature in the Park Silesian Cover Image

Akademia Bioróżnorodności – czyli lekcje przyrody w Parku Śląskim
Academy of Biodiversity - the lessons of nature in the Park Silesian

Author(s): Katarzyna Kowalik, Barbara Bacler-Żbikowska
Subject(s): Education, Energy and Environmental Studies, Environmental interactions, Scientifc Life, Sociology of Education
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych

Summary/Abstract: W Parku Śląskim, znajdującym się na granicy Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich, od kwietnia 2014 roku realizowany jest innowacyjny projekt edukacyjny pod nazwą Akademia Bioróżnorodności. Pomysłodawcą oraz wykonawcą projektu jest działająca na terenie parku Fundacja Park Śląski, która już wcześniej prowadziła warsztaty ekologiczne, spotkania dla szkół oraz organizowała Pikniki Bioróżnorodności, które cieszyły się dużą popularnością. Fundacja postanowiła zrealizować kolejny pomysł na zajęcia przyrodnicze. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wsparciu gospodarza terenu – WPKiW S.A. w Parku zostało utworzone Laboratorium Bioróżnorodności, mieszczące się w wyremontowanych pomieszczeniach dawnego radiowęzła. Laboratorium jak i cała Akademia zostały uroczyście otwarte w czasie obchodów Światowego Dnia Parków Miejskich 20 września 2014 roku.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 97-101
  • Page Count: 5
  • Language: Polish