Invasive species and ethics - The idea of classes Cover Image

Gatunki inwazyjne i etyka – pomysł na zajęcia
Invasive species and ethics - The idea of classes

Author(s): Sebastian Pilichowski, Krzysztof Kolenda
Subject(s): Education, Energy and Environmental Studies, Scientific Life, Sociology of Education
Published by: Instytut Badań Edukacyjnych

Summary/Abstract: Niniejsze zajęcia mają na celu wzbudzenie ciekawości i analizy ewentualnych korzyści i strat wynikających z wprowadzania gatunków obcych do polskiej i europejskiej przyrody. Nie wszystkie obce organizmy stają się inwazyjnymi, jednakże jeśli do tego dojdzie, wymykają się spod kontroli. Przygotowany tekst stanowi jedynie skromny wycinek wiedzy na temat gatunków inwazyjnych, a lista gatunków uznanych w Polsce za inwazyjne dostępna jest w bazie o gatunkach inwazyjnych Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i w materiałach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Poszerzenie wiedzy w tym temacie dostarcza szeroka literatura, w tym cytowana w niniejszej pracy, która w większości jest ogólnodostępna w wersji online.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 78-87
  • Page Count: 10
  • Language: Polish