(rev.) Michał Piekarski, Logika-Gramatyka-Pragmatyka. Ewolucja wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015 Cover Image

(rec.) Michał Piekarski, Logika-Gramatyka-Pragmatyka. Ewolucja wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
(rev.) Michał Piekarski, Logika-Gramatyka-Pragmatyka. Ewolucja wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015

Author(s): Marek Porwolik
Subject(s): Philosophy, Philosophy of Language
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 51/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 165-171
  • Page Count: 7
  • Language: Polish