The first successor. Self-immolation of Josef Hlavatý on 20 January 1969 Cover Image

První následovník. Sebeupálení Josefa Hlavatého 20. ledna 1969
The first successor. Self-immolation of Josef Hlavatý on 20 January 1969

Author(s): Petr Blažek
Subject(s): History
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
  • Issue Year: VII/2013
  • Issue No: 01
  • Page Range: 95-102
  • Page Count: 8
  • Language: Czech
Toggle Accessibility Mode