1878, Before and After: Romanian Nation-Building, Russian Imperial Policies, and Visions of Otherness in Southern Bessarabia Cover Image

1878, înainte și după: construcție națională românească, politici imperiale ruse și viziuni ale alterității în Basarabia de Sud
1878, Before and After: Romanian Nation-Building, Russian Imperial Policies, and Visions of Otherness in Southern Bessarabia

Author(s): Andrei Cuşco
Subject(s): History, Modern Age
Published by: Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Keywords: Russian Empire;Bessarabia;