1812 and the Emergence of the Bessarabian Region: Province-Building under Russian Imperial Rule Cover Image

1812 și crearea regiunii Basarabia: construirea provinciei sub dominația imperială rusă
1812 and the Emergence of the Bessarabian Region: Province-Building under Russian Imperial Rule

Author(s): Victor Taki
Subject(s): History, Modern Age
Published by: Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Keywords: Bessarabia;Russian Empire;