Demoralization and Juvenile Delinquency – the Dynamics and Dimensions Cover Image

Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary
Demoralization and Juvenile Delinquency – the Dynamics and Dimensions

Author(s): Monika Noszczyk-Bernasiewicz
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: demoralizacja; przestępczość nieletnich; dynamika i rozmiary przestępczości

Summary/Abstract: W artykule zaprezentowano dane dotyczące rozmiarów, dynamiki oraz struktury demoralizacji i czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w latach 2000–2014 w Polsce. Prezentowane wyniki analiz są opracowaniem własnym danych Departamentu Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Prezentowane dane statystyczne pokazują spadek liczby nieletnich przestępców z 25 667 do 16 388 sprawców czynów karalnych (tj. o 36,1%) oraz wzrost w zakresie demoralizacji z 8 878 do 15 524, tj. o 74,9% w latach 2000–2014. Można stwierdzić, że liczba czynów karalnych popełnianych w społeczeństwie przez nieletnich ma tendencję spadkową, ale spadek ten jest nieadekwatny do obniżenia się populacji tej kategorii wiekowej. W okresie 2000–2014 ogólna liczba osób w wieku 13–17 lat spadła aż o 40%.

  • Issue Year: 11/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 145-162
  • Page Count: 18
  • Language: Polish