Psychological and Linguistic Portrait of Criminals. Introduction to Discussion Cover Image

Psycholingwistyczny portret sprawcy przestępstw. Wstęp do dyskusji
Psychological and Linguistic Portrait of Criminals. Introduction to Discussion

Author(s): Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska
Subject(s): Language and Literature Studies, Applied Linguistics, Psycholinguistics
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: psychologia; lingwistyka kryminalistyczna; sprawca przestępstwa; idiolekt; emocje

Summary/Abstract: Artykuł dotyczy jednego z aspektów lingwistyki kryminalistycznej, tj. ustalania autorstwa kwestionowanych wypowiedzi. Odbywa się to przy współpracy lingwisty – tworzącego profil lingwistyczny autora tekstów – i psychologa – który tworzy profil psychologiczny. Współpraca specjalistów może być wykorzystana na płaszczyźnie opiniowania wykorzystywanego dla celów śledczych oraz sądowych. Ekspertyzy z zakresu lingwistyki kryminalistycznej (forensic linguistics, niem. forensische Linguistik) obejmują: ustalanie autorstwa/wykonawstwa wypowiedzi na podstawie treści mówionej lub pisanej (np. listów pożegnalnych, listów z pogróżkami, żądań okupu), możliwość ustalania autorstwa anonimowych tekstów w Internecie, ustalenie cech językowych stalkerów i cyberstalkerów, które mogą zidentyfikować nadawcę komunikatu ze względu na kraj pochodzenia, konstruowanie profilu językowego autora anonimów, profilu lingwistycznego autora znanego tekstu. Dodać należy, iż analiza zawartości treściowo-językowej dokumentów zawiera składnik emocjonalny, co wiąże się z posiadaną wiedzą na temat językowych uwarunkowań wyrażania emocji, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Istotnym elementem tekstu jest kwestia portretu psychologicznego nadawcy (autora i/lub wykonawcy) tekstu na podstawie zidentyfikowanych cech językowych.

  • Issue Year: 12/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 27-40
  • Page Count: 14
  • Language: Polish