CVIKOVÁ, Jana: On Conceptualisation of Gender in Literary Studies . Bratislava : Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a ASPEKT, 2014. Cover Image

CVIKOVÁ, Jana: KU KONCEPTUALIZÁCII RODU V MYSLENÍ O LITERATÚRE. Bratislava : Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a ASPEKT, 2014.
CVIKOVÁ, Jana: On Conceptualisation of Gender in Literary Studies . Bratislava : Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a ASPEKT, 2014.

Author(s): IVANA HOSTOVÁ
Subject(s): Slovak Literature, Book-Review
Published by: Ústav slovenskej literatúry SAV
  • Issue Year: 64/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 73 - 75
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak