A parable in Greek-Roman, Old Testament and rabbinic literature Cover Image

A parable in Greek-Roman, Old Testament and rabbinic literature
A parable in Greek-Roman, Old Testament and rabbinic literature

Author(s): Joanna Jaromin
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: a parable; literary genres in Bible; biblical hermeneutics;

Summary/Abstract: Przypowieść w literaturze grecko-rzymskiej, starotestamentowej i rabinackiej. Jednym z aspektów, którymi zajmuje się hermeneutyka biblijna, jest kwestia gatunków literackich obecnych w Piśmie Świętym. Do charakterystycznych gatunków literatury biblijnej należy z całą pewnością przypowieść. Z przypowieścią najczęściej spotykamy się w Ewangeliach. Przypowieści nie były jednak „wynalazkiem” Jezusa. Gatunek ten rozwijał się już na długo przed Jego narodzeniem. Niniejsze opracowanie podejmuje właśnie problem genezy i kształtowania się przypowieści nowotestamentowej – od literatury greckiej i rzymskiej, przez literaturę starotestamentową po rabinacką.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 18
  • Page Range: 103-111
  • Page Count: 9
  • Language: Polish