The World Depicted in Sergei Yesenin’s Imagist Poetry Cover Image

Świat przedstawiony w imażynistycznej poezji Siergieja Jesienina
The World Depicted in Sergei Yesenin’s Imagist Poetry

Author(s): Wawrzyniec Popiel-Machnicki
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2001
  • Issue No: III
  • Page Range: 239-248
  • Page Count: 10
  • Language: Polish